Middel

Revivak staat voor ‘Revival Vakmanschap’. De hoofddoelstelling van het project is het behouden en stimuleren van werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen, vooral in de bouw- en restauratieopleidingen. Het projectvoorstel werd eind januari 2015 aangemeld binnen ‘Interreg Vlaanderen-Nederland’ onder prioriteit 4 'Werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit'. Dankzij de financiële steun van de Europese Unie kunnen nu de eerste stappen gezet worden om ambachtelijk vakmanschap nieuw leven in te blazen.

Kom jij graag meer te weten over dit Eurpees Project? Klik dan even door naar de volgende website www.revivak.eu

Je vindt ons ook op Facebook -  REVIVAK

Lees hier onze artikels

Het vakmanschap is bedreigd

De laatste jaren is er al een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering bij consumenten, creatievelingen en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid. Helaas zijn technische beroepen niet erg aantrekkelijk voor jongeren en werkzoekenden. De instroom van jongeren naar technische of beroepsscholen is onvoldoende en door de jaren heen ging kostbare vakkennis verloren. Dit bedreigt het ambachtelijk vakmanschap, juist op het moment dat de consument er een hernieuwde interesse in heeft. Omdat deze interesse zich nog niet vertaalt in een verhoogde instroom van jongeren en werkzoekenden, dreigt kostbare vakkennis verloren te gaan. Revivak speelt hierop in. Om de interesse in ambachtelijke beroepen te stimuleren zal een innovatieve mix aan opleidingen worden ontwikkeld met vakmanschapsbeurzen, leer- en werkplaatsen, internetcolleges, excursies en bootcamps.

Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland

Revivak maakt onderdeel uit van het Europese Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland. Dit programma stimuleert grensoverschrijdende innovatie en samenwerking tussen regio’s. Op het totale budget van € 1.621.526,50 levert Interreg een bijdrage van € 810.763,25 (50,00%).

Met Revivak richten Zuid-Nederlandse en Vlaamse partners zich op het stimuleren van de interesse in ambachtelijke beroepen, specifiek in de restauratiesector. De samenwerking bestaat uit 5 regio's uit Vlaanderen en Nederland. Voor Vlaanderen zijn dat: Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Voor Nederland zijn dat: Noord-Brabant en Limburg. De looptijd van “Revivak” is drie jaar, van april 2016 tot maart 2019.

Revivak wordt gecoördineerd door Stichting Behoud Monumenten Brabant in samenwerking met vzw Het Portaal (ARhus), Stichting Landgoed Slot Schaesberg, Vermaatschappelijking Zorg en Welzijn vzw, vzw Midwest Development, Provincie Noord-Brabant, Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), RTC West-Vlaanderen, Express Your Talent, Opleidingscentrum voor Bouw en Hout vzw, Eucora vzw.

Samengevat

Aanleiding:

  • Onvoldoende instroom naar ambachtelijke beroepen.

  • Ambachtelijke kennis gaat verloren door een tekort aan opvolging.

  • Weinig interesse bij werkzoekenden en studenten door imagoprobleem.

Doelstellingen:

  • Werkgelegenheid stimuleren in de vakmanschapsberoepen

  • Interesse verhogen voor vakmanschapsopleidingen en vakmanschapsopleidingen door ontwikkeling van een innovatie aanpak.

  • Verschillende partners uit bedrijfsleven en opleidinsinstanties beter laten samenwerken.

Op deze pagina worden later de resultaten meegedeeld:

Logo INTERREG
logo-horizontaal